Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка и оценка върху въздействието върху околната среда“

директор Силвия Димитрова

тел. (02) 940 62 19; факс 988 53 16

e-mail: sdimitrova@moew.government.bg

главен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80; факс 988 53 16

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

секретар на Междуведомствена комисия

главен експерт Мая Ганджова

тел. (02) 940 62 69; факс 988 53 16

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg