Категории
Превантивна дейност

Контакти

Отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества"

Теодора Желева - нач.-отдел, тел: 940 62 27


Екатерина Манолова - държавен експерт, тел: 940 62 13

Иво Идакиев - главен експерт, тел: 940 62 29

Албена Бъчварова - главен експерт, тел: 940 62 39