Категории
Превантивна дейност

Публични Консултации

Ново Пътна карта към оценка на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - RoHS 2, която ще бъде представена на Европейския парламент и на Съвета до юли 2021 г., публикувана за обществена обсъждане на портала на Европейската комисия за по-добро регулиране. Приканват се заинтересованите страни за коментари по документа до 12.10.2018г.
 
 
ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ относно заявления за предоставяне, подновяване или отнемане на право на освобождаване, подадени до Европейската Комисия, както и по предложения за включване на нови вещества към списъка с ограничените вещества: