Категории
Превантивна дейност

Контакти

Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“

директор Младен Граматиков

тел. (02) 940 65 77

e-mail: mgramatikov@moew.government.bg

отдел "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"

държавен експерт  Боряна Баръмова

тел. (02) 940 63 13

e-mail: bbaramova@moew.government.bg

държавен експерт Анита Михалева

тел. (02) 940 63 80

e-mail: amihaleva@moew.government.bg

главен експерт Мая Ганджова

секретар на ВЕЕС-основен състав

тел. (02) 940 62 69

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

главен експерт Калина Шопова

тел. (02) 940 6032

e-mail;kshopova@moew.government.bg

старши експерт Стоян Делчев

тел. (02) 940 62 89

e-mail: sdelchev@moew.government.bg

старши експерт Камелия Петрова

тел. (02) 940 62 82

e-mail:kpetrova@moew.government.bg

младши експерт Виктор Асенов

тел. (02) 940 67 58

e-mail: vasenov@moew.government.bg