Прогнозата сочи краткотрайни поройни наводнения и временни повишения на речните нива

01 август 2018 | 15:48

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили, в резултат на валежи и оттичане. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 23 см до + 50 см), р. Вит (от - 117 см до + 12 см), р. Осъм (до + 184 см) и р. Янтра (от - 94 см до + 120 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 31 см до + 44 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Поречие на р. Искър: повишено е нивото на р. Искър на територията на Мездра вследствие на паднали валежи. По данни от дежурните експерти в общината нивото на реката е 230 см. Реката не е създала проблеми и към момента протича в речното си легло.

Поречие на р. Огоста: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” към 12 часа днес ситуацията, вследствие на падналите интензивни валежи, е следната: яз. „Лесура“ в землището на с. Лесура, община Криводол, област Враца прелива през преливника с около 10 см. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена; яз. „Бързина“ в землището на с. Ботево, община Хайредин, област Враца прелива през преливника с около 300 л/сек. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена.

Поречие на р. Вит: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” в област Ловеч към 12 часа днес обстановката в община Тетевен е нормализирана. Към момента реките Бели Вит, Черни Вит и Вит протичат в речното си легло.

Черноморски басейн: водните нива на реките в последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 2 см до + 12 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества на р. Врана при с. Надарево и на р. Провадийска река при гара Синдел са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в от басейна са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са: във водосбора на р. Тунджа са от - 9 см до + 15 см, във водосбора на р. Марица от -  41 см до + 47 см, във водосбора на р. Арда от -  64 см до + 26 см. В резултат на валежи са регистрирани по-значителни повишения на водните нива на р. Луда Яна при с. Росен  (+ 47см) , р. Чепеларска при с. Бачково (+ 34 см), р. Стряма при с. Трилисник (+ 20 см) и по основната река в средното и долно течение с до + 45см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица (- 79 см до + 77 см) и притока ѝ р. Въча (- 120 см до + 127 см). Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за високи води.

На 31.07.2018 г. от 11 до 12,30  часа са паднали проливни дъждове в района на с. Михалково, в следствие на което река Чурековска е излязла от коритото в селото, като е заляла пътя и е отнесла стара масивна постройка, с размери  2 на 3 м, собственост на бившето ДГС Михалково. Предстои община Девин да обявят бедствено положение за с. Михалково. На 31.07.2018 г. от 11 до 13 часа са паднали проливни дъждове и в района на с. Осиково, вследствие на което Петварско дере е излязло от коритото, като е залят пътят за с. Михалково в района на свинарника, над фабрика „Флуорит“,  подкопан е пътят и са отнесени 50 м от него. Придошлите води на същото дере в района на фабрика „Флуорит“ затапват мостчето с клони и земни маси, водите излизат от коритото и тръгват от фабриката към главния път Кричим-Девин; прокопават пътя и откъсват главния път. Текат възстановителни дейности на откъснатите пътища и на двете места.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 9 см до + 15 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Струма при гр. Перник, на р. Джерман при Дупница и на р. Места при с. Момина Кула и с. Хаджидимово са над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни ще са повишенията днес в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на: реките Ерма, Габерска, планинските части на водосборите на Арчар и Лом, Огоста (Бързия, Шугавица и р. Ботуня), р. Искър (р. Черни Искър, р. Бели Искър, р. Владайска, р. Блато), р. Вит  (Черни Вит, Бели Вит), Осъм (Черни Осъм, Бели Осъм), Янтра (Росица), Русенски Лом. Утре по-значителни ще са повишенията в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на: реките Огоста (Бързия, Шугавица и Ботуня), Искър (Черни Искър, Бели Искър, Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър). В останалата част от басейна речните нива ще се понижават. На 3 и 4 август ще се понижават речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане повишения на речните нива все още ще има в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Днес по-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска, Блато. В следобедните часове утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ (Черни Искър, Бели Искър), реките Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър. На 3 и 4 август речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река и в периода 1-3 август и водните количества при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 август, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни  речните нива във водосбора ще се понижават, като в долното течение на основната река са възможни повишения, в резултат на оттичане. Водното количество на р. Янтра при Габрово е достигнало жълтия праг за предупреждение, водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 2, 3, 4 и 5 август ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. На 2, 3, 4 и 5 август речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание..

Черноморски басейн: в резултат на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. На 2, 3 и 4 август речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще са под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре следобедните и вечерни часове, в резултат на  валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Марица (Чепинска,  Въча, горното течение на Тополница и горното течение на Стряма). В останалата част от водосбора речните нива ще се понижават. На 3 и 4 август речните нива в целия басейн ще се понижават като в  резултат на оттичане повишения на речните нива все още ще има в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност са възможни поройни наводнения на: 

  • Днес в обедните часове – във водосборите на притоците на р. Марица: Въча в горнорното течение (Широколъшка, Тенес дере, Чаир дере, Триградска), както и във водосбора на притока на р. Арда (Черешовска )
  • Днес във вечерните часове – във водосборите на притоците на р. Марица: Тополница( в целият водосбор), Луда Яна (във водосбора от горното течение), Чепинска (във водосбора от долното течение), Чепеларска, Мулдавска, Банска, както и в целият водосбор от горното течение на основната река над Пазарджик
  • Утре в обедните и следобедни часове – във водосбора от горното течение на  Стряма (приток на р. Марица)
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за прогнозира водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.


Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес и утре ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни днес ще са повишенията в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на реките Струма (Конска, Светля, Треклянска, Бистрица(Соволянска), Глогошка, Новоселска, Елешница,  Джерман, Рилска, Градевска, Сушичка, Дяволска, Влахинска, Цапаревска, Бистрица (Санданска), Лебница, Мелнишка; във водосбора на р. Места (Черна Места, Исток,  Ръждавица, Добринишка, Златарица, Матан, Граднишка, Канина; в целия водосбор н р. Доспат. По-значителни ще са повишенията утре в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на риките Струма (Джерман, Рилска, Мелнишкa и Пиринска Бистрица; във водосбора на Места (Матан, Граднишка, Канина, Дъбнишка и във водосбора на р. Доспат. На 3 и 4 август ще се понижават речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане повишения на речните нива все още ще има в долните течения на основните реки. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност са възможни поройни наводнения на: 

Утре в обедните часове – във водосборите на притоците на р. Струма, Джерман (Бистрица, Побрена, по основната река), Рилска, Стара река, Потока, Дяволска и  Влахинска; във водосбора на р. Бъндерица (приток на Места)

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 1 август и 2 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 1 август 2018 г. е 5208,6 млн. м3 и представлява 80,2% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% повече от предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,1% от общия им обем;
  • напояване –64% от общия им обем;
  • енергетика –91,1% от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз „Кърджали“ 488,481 млн. м3, което е 98,24 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 362,018 млн. м3, което е 93,36 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 130,036 млн. м3, което 82,8 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 79,174 млн. м3, което е 55,67% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 226,920 млн. м3, което е 56,73 % от общия му обем.