Категории
Министерство

Промяна на датата за провеждане на на конкурсната процедура за заемане на длъжността главен експерт в отдел "Одит и нередности" в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"

10 декември 2018 | 16:56

Поради служебна ангажираност на членовете на конкурсната комисия, датата за провеждане на конкурса за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Одит и нередности“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, се променя от 13.12.2018 г. на 18.12.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, ул.“Уилям Гладстон“ № 67, за провеждане на първата част от конкурса – решаване на тест.