Категории
Министерство

Промяна в часовете за провеждане на конкурсните процедури за длъжностите главен юрисконсулт и старши юрисконсулт в дирекция "Правна"

10 декември 2018 | 12:28

Поради извършване на профилактика на електроенергийните съоръжения в сградата на бул. „ Княгиня Мария Луиза“ № 22 на 11.12.2018г. от 09:30 ч. до 13:00 ч., часовете за провеждане на конкурсните за заемане на длъжността главен юрисконсулт и старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ се изменят както следва:

  1. за длъжността главен юрисконсулт практическия изпит ще се проведе от 15:30 часа на 11.12.2018 г. в сградата на бул. „ Княгиня Мария Луиза“ № 22;
  2. за длъжността старши юрисконсулт решаването на теста ще се проведе от 17:00 часа на 11.12.2018 г. в сградата на бул. „ Княгиня Мария Луиза“ № 22.