Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

03 април 2017 | 09:50

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция   "Опазване чистотата на въздуха"

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ОЧВ“ Mладши експерт

1.Моника Цветанова Вутова 2.Десислава Ангелова Николова 3.Теодора Емилова Спасова 4.Димитър Стоянов Палков 5.Мая Василева Александрова-Бакалова 6.Десислава Александрова Костова 7.Цветан Стоянов Николов 8.Юлия Миткова Кадиева 9.Никола Борисов Николов 10.Николета Димитрова Апостолова

Посочените кандидати трябва да се явят на  20.04.2017 г.  (четвъртък) от 14.00 часа  в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.„Кн.Мария Луиза“ 22 за провеждане на практически изпит по английски език.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ОЧВ“ За младши експерт Няма недопуснати кандидати