Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

11 април 2017 | 10:19

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: главен експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавния служител.

 

в административно звено: отдел „Стратегия и програми за околната среда“, дирекция „Политики по околната среда“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Ивелина Николова Халачева Павлинка Николаева Сербезова Евгения Цветанова Борисова Гергана Георгиева Тонева Мадлен Ананиева Георгиева Тодор Сашов Каракиев

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 21 април 2017 г. /петък/

от 10.30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22 за провеждане на практически изпит.

 

Интервюто с кандидатите, издържали практическия изпит ще се проведе на 21 април 2017 г. / петък/.

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.