Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

28 юли 2017 | 09:26

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Директор на  дирекция   "Управление на водите" І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати:

За длъжност директор на Дирекция „УВ“ 1.Вангелия Георгиева Иванова

Посочените кандидати трябва да се явят на  14.08.2017 г.  (понеделник) от 10.00 часа  в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.„Кн.Мария Луиза“ 22 за провеждане на тест.

При получена оценка на теста – мимимум „4“ по петобалната система, интервюто ще се проведе на 14.08.2017 г.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

За длъжност директор на  Дирекция „УВ“ Няма недопуснати кандидати