Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 август 2017 | 11:45

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция  „Човешки ресурси, информационно обслужване,  връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Mладши експерт 1.Мариана Милчева Асенова 2.Петко Колев Драгов 3.Станислав Антонов Найденов 4.Жана Николаева Маркова 5.Теодора Росенова Крумова 6.Кристина Антониева Найденова 7.Кристина Стоянова Георгиева 8.Галя Ангелова Горнишка 9.Боряна Николаева Димитрова 10.Лидия Василева Ризова 11.Теодора Димитрова Миликина 12.Радина Христова Христова 13.Катерина  Владимирова Пекина 14.Камел Атман Ел-Хазати 15.Емил Николов Стоянов 16.Биляна Иванова Георгиева 17.Емилия Иванова Иванова 18.Боян Валентинов Лятов 19.Валерия Венциславова Атанасова 20.Пламен Милчев Горанов 21.Гергана Диянова Димова 22.Женя Йорданова Желязкова-Зюмбулева 23.Десислава Железова Янева 24.Eлена Валентинова Иванова 25.Ренета Маринова Иванова 26.Марио Александров Петров 27.Валентин Николаев Славилов 28.Павел Миленов Стоянов 29.Христо Радостинов Стратиев 30.Павлина  Любомирова Генова 31.Десислава Томова Томова 32.Божидар Пламенов Кузманов 33.Соня христова Стаменова 34.Мариана Христова Попова 35.Полина Георгиева Тодорова 36.Стела Христова Стойкова

Посочените кандидати трябва да се явят на  16.08.2017 г.  (сряда) от 10.00 часа  в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.„Кн.Мария Луиза“ 22 за провеждане на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Препоръчителна литература за подготовка за теста: - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - Закон за държавния протокол - Правилник за прилагане на закона за държавния протокол - Закон за държавния печат и националното знаме на Република България - Устройствен правилник на МОСВ

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Дирекция „ЧРИОВОП“, отдел „ВОП“ Mладши експерт Няма недопуснати кандидати