Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 ноември 2017 | 17:21

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: директор на дирекция

в административно звено: дирекция „Управление на водите“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. Маргарита Красимирова Милушева
  2. Албена Пенева Иванова
  3. Илияна Веселинова Тодорова
  4. Мариян Иванов Бухов

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.