Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

24 ноември 2017 | 17:09

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“

в административно звено: отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Златка Василева Игнатова
 2. Боян Методиев Цековски
 3. Николай Иванов Дамяновски
 4. Димитър Станимиров Димитров
 5. Николай Милчов Коцев
 6. Юлиан Ненчев Данаилов
 7. Красимир Томов Петров
 8. Недялко Димитров Грамадарев
 9. Ангел Георгиев Гъдев
 10. Искрен Страхилов Славчев

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22

 

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

 

Препоръчителни материали за подготовка за теста:

 

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за държавния служител.
 3. Закон за обществените поръчки.
 4. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.