Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

04 декември 2017 | 15:39

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр.

в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“

 

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Светозар Александров Стоилов
 2. Десислава Георгиева Петрова
 3. Надежда Любчова Въчкова
 4. Теодора Николаева Тодорова
 5. Десислава Кръстева Вълчева
 6. Владилена Владимирова Владева
 7. Мирослава Цанкова Димитрова- Пенчева
 8. Цветомир Валериев Цветанов
 9. Петя Тодорова Панайотова
 10. Нели Петрова Карамихова
 11. Веселина Константинова Цветанова
 12. Светлана Христова Михова
 13. Нина Албертова Гюзелева
 14. Камелия Любомирова Александрова
 15. Лилия Пламенова Кирилова
 16. Светлозар Божидаров Налджиев
 17. Станислава Миткова Кирова
 18. Дарина Николаева Николова-Трифонова
 19. Екатерина Ангелова Бешева
 20. Гюляй Ахмед Солак
 21. Антоанета Илиева Асенова
 22. Валентин Николаев Славилов
 23. Вероника Божидарова Костадинова
 24. Нора Лозанова Лозанова
 25. Адриана Любомирова Начева
 26. Мирослав Пенчев Алексиев
 27. Габриела Пламенова Крумова
 28. Нели Асенова Николова
 29. Александрина Ангелова Ангелова
 30. Димитър Николаев Добрев
 31. Гергана Крумова Димитрова
 32. Стойка Видолова Начева
 33. Савина Емилова Ангелова
 34. Николай Йорданов Папалигов
 35. Гина Стоянова Любомирова
 36. Александър Николаев Стойковски
 37. Паолина Бориславова Миленова
 38. Петя Руменова Василева
 39. Биляна Любенова Златинова
 40. Венцислав Николаев Борисов
 41. Лили Атанасова Дерменджиева
 42. Катя Тихомирова Кочева
 43. Албена Георгиева Стоянова
 44. Александра Каваленова Кръстева
 45. Андрияна Ангелова Груева

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 07.12.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22, както следва:

от № 1   до № 22 от  10.00   часа

от № 23 до № 45 от  12.00   часа

 

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

 

Препоръчителни материали за подготовка за теста:

 

 1. Закон за администрацията; 2. Закон за държавния служител; 3. Наредба за комплексното административно обслружване; 4. Структура и функции на министреството - от страницата на МОСВ; 5. Харта на клриента - от страницата на МОСВ; 6. Вътрешни правила на отдел "Канцелария" - от страницата на МОСВ; 7. Административни услуги - от страницата на МОСВ