Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

22 декември 2017 | 15:45

за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността: младши експерт – 2бр.
в административно звено: дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Светлана Петрова Лазарова
2. Радослав Жеков Тонев
3. Светослав Тодоров Минков
4. Елеонора Георгиева Димитрова
5. Емил Димитров Ширков
6. Виктор Петров Асенов
7. Теменужка Атанасова Главчева
8. Людмила Венциславова Венева
9. Здравка Стефанова Петрова
10. Георги Живков Георгиев
11. Весела Атанасова Комсийска
12. Петър Петков Петров
13. Виктория Емилова Николова
14. Десислава Гошева Христова
15. Валентина Огнянова Кикова-Щърбанова
16. Албена Благова Гечева
17. Милица Георгиева Фиданова
18. Ваня Димитрова Дончева
19. Ирена Тодорова Лилкова
20. Таня Стоянова Петкова
21. Доника Анатолиева Близнакова
22. Христо Георгиев Талев
23. Анета Божидарова Велева
24. Илия Костадинов Угренов
25. Кристина Илкова Василева
26. Габриела Пламенова Крумова
27. Калина Живкова Александрова
28. Александър Николаев Стойковски
29. Сузи Димитрова Иванова
30. Стоян Атанасов Делчев
31. Светлана Христова Михова
32. Ирена Павлова Алексиева-Димитрова
33. Мирела Красимирова Ангелова
34. Кремена Вихренова Колева

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест  на 10.01.2018 г.
от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

Необходимо е кандидатите да носят документ за самоличност.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия  Основание за недопускане
1. Виолета Емилова Ковачева - Липсва копие от диплома за степен бакалавър.
2. Нина Албертова Гюзелева -  Съгласно чл.17, ал.3 от НПКДСл подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник.