Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

25 януари 2018 | 14:57

с резултатите от проведен тест

за длъжността: младши експерт – 2бр.

в административно звено: дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

 

І. Резултати от проведен тест на 10.01.2018 г.

 

 1. Светлана Петрова Лазарова - 3
 2. Радослав Жеков Тонев - 3
 3. Светослав Тодоров Минков - 3
 4. Елеонора Георгиева Димитрова - 3
 5. Емил Димитров Ширков - 3
 6. Виктор Петров Асенов – 4,20
 7. Теменужка Атанасова Главчева – 4,40
 8. Людмила Венциславова Венева – не се явила
 9. Здравка Стефанова Петрова - 3
 10. Георги Живков Георгиев - 3
 11. Весела Атанасова Комсийска – не се явила
 12. Петър Петков Петров - 5
 13. Виктория Емилова Николова - 3
 14. Десислава Гошева Христова - 3
 15. Валентина Огнянова Кикова-Щърбанова – 4,40
 16. Албена Благова Гечева - 3
 17. Милица Георгиева Фиданова - 3
 18. Ваня Димитрова Дончева - 3
 19. Ирена Тодорова Лилкова - 3
 20. Таня Стоянова Петкова - 3
 21. Доника Анатолиева Близнакова - 3
 22. Христо Георгиев Талев – 4,40
 23. Анета Божидарова Велева – 4,40
 24. Илия Костадинов Угренов - 3
 25. Кристина Илкова Василева – не се явила
 26. Габриела Пламенова Крумова - 3
 27. Калина Живкова Александрова – 4,80
 28. Александър Николаев Стойковски - 3
 29. Сузи Димитрова Иванова - 3
 30. Стоян Атанасов Делчев - 5
 31. Светлана Христова Михова – не се явила
 32. Ирена Павлова Алексиева-Димитрова – не се явила
 33. Мирела Красимирова Ангелова – не се явила
 34. Кремена Вихренова Колева – 3

 

 II. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които се допускат до интервю:

 

 1. Виктор Петров Асенов – 4,20
 2. Теменужка Атанасова Главчева – 4,40
 3. Петър Петков Петров - 5
 4. Валентина Огнянова Кикова-Щърбанова – 4,40
 5. Христо Георгиев Талев – 4,40
 6. Анета Божидарова Велева – 4,40
 7. Калина Живкова Александрова – 4,80
 8. Стоян Атанасов Делчев - 5

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 01.02.2018 г.

от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

 

III. Кандидати, получили оценка по- малко „4“ от теста, които не се допускат до интервю:

 

 1. Светлана Петрова Лазарова - 3
 2. Радослав Жеков Тонев - 3
 3. Светослав Тодоров Минков - 3
 4. Елеонора Георгиева Димитрова - 3
 5. Емил Димитров Ширков - 3
 6. Людмила Венциславова Венева – не се явила
 7. Здравка Стефанова Петрова - 3
 8. Георги Живков Георгиев - 3
 9. Весела Атанасова Комсийска – не се явила
 10. Виктория Емилова Николова - 3
 11. Десислава Гошева Христова - 3
 12. Албена Благова Гечева - 3
 13. Милица Георгиева Фиданова - 3
 14. Ваня Димитрова Дончева - 3
 15. Ирена Тодорова Лилкова - 3
 16. Таня Стоянова Петкова - 3
 17. Доника Анатолиева Близнакова - 3
 18. Илия Костадинов Угренов - 3
 19. Кристина Илкова Василева – не се явила
 20. Габриела Пламенова Крумова - 3
 21. Александър Николаев Стойковски - 3
 22. Сузи Димитрова Иванова - 3
 23. Светлана Христова Михова – не се явила
 24. Ирена Павлова Алексиева-Димитрова – не се явила
 25. Мирела Красимирова Ангелова – не се явила
 26. Кремена Вихренова Колева – 3