Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

26 януари 2018 | 17:14

За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда", отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“ – 1 бр.

Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 23.01.2018 г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, се явиха 6 от общо 13 кандидати, допуснати до него.

 

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА”, ОТДЕЛ „ККТП“

Име, презиме, фамилия

Брой точки получени на теста

Резултат по петобалната система

1

Елеонора Милчова Ушатова

Не се е явила

2

Ива Светославова Нейкова

6

2

3

Мадлен Ананиева Георгиева

16

4

4

Милена Георгиева Димитрова – Христова

20

5

5

Ивайло Николов Иванов

14

3

6

Донка Пенчева Пенчева

Не се е явила

7

Симона Стефанова Шикова

Не се е явила

8

Аница Владимирова Русева

Не се е явила

9

Десислава Матеева Масова

12

3

10

Мария Бориславова Явашева

Не се е явила

11

Евгения Цветанова Борисова

Не се е явилa

12

Теменужка Атанасова Главчева

Не се е явилa

13

Тодор Николов Стоянов

14

3

 

 

 

Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста - минимум 4 по петобална система - (минимален брой точки – 16 т.)

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА”, ОТДЕЛ ”ККТП”

Име, презиме, фамилия

Брой точки получени на теста

Резултат по петобалната система

1.

Мадлен Ананиева Георгиева

16

4

2.

Милена Георгиева Димитрова – Христова

20

5

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 01.02.2018 г. /четвъртък/  от 10.00 ч. в сградата на МОСВ на Бул. „Княгиня Мария Луиза”№ 22 за провеждане на интервю.

 

 Не се допускат до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане:

1.

Елеонора Милчова Ушатова

не се е явила

2.

Ива Светославова Нейкова

Оценка по - ниска от 4

3.

Ивайло Николов Иванов

Оценка по - ниска от 4

4.

Донка Пенчева Пенчева

не се е явила

5.

Симона Стефанова Шикова

не се е явила

6.

Аница Владимирова Русева

не се е явила

7.

Десислава Матеева Масова

Оценка по - ниска от 4

8.

Мария Бориславова Явашева

не се е явила

9.

Евгения Цветанова Борисова

не се е явила

10.

Теменужка Атанасова Главчева

не се е явила

11.

Тодор Николов Стоянов

Оценка по - ниска от 4

 

Дата: 26.01.2018 г.