Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

26 януари 2018 | 17:17

За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда", отдел „Мониторинг“ – 1 бр.

Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 23.01.2018 г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, се явиха 14 от общо 32 кандидати, допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА”, ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ“

Име, презиме, фамилия

Брой точки получени на теста

Резултат по петобалната система

1

Владислав Валериев Василев

Не се e явил

2

Светлана Христова Михова

Не се e явилa

3

Мартин Здравков Шуманков

17

4,25

4

Евгения Цветанова Борисова

Не се e явила

5

Диляна Христова Паунова

Не се e явила

6

Северина Стоянова Велинова

19

4,75

7

Валентин Николаев Славилов

Не се e явил

8

Михаел Павлинов Козарски

Не се e явил

9

София Манчова Миленова – Страхилова

13

3

10

Красимир Стоянов Петков

Не се e явил

11

София Давидова Нешева

Не се e явилa

12

Калина Живкова Александрова

12

3

13

Даниела Савчева Брязова

Не се e явилa

14

Емил Николаев Станев

18

4,50

15

Ралица Милушева Павлова

Не се e явилa

16

Мадлен Ананиева Георгиева

Не се e явилa

17

Иглика Иванова Игнатова

10

2

18

Петя Венциславова Шатровска

Не се e явилa

19

Аница Владимирова Русева

20

5

20

Виктория Ивайлова Владимирова

20

5

21

Николай Събев Михайлов

15

3

22

Бистра Василева Първанова

Не се e явилa

23

Стефан Стефанов Хаджиев

3

1

24

Мартин Иванов Томов

20

5

25

Джулиета Викторова Никова

Не се e явилa

26

Силвия Венциславова Николова

Не се e явилa

27

Иван Красев Николов

Не се e явил

28

Здравка Стефанова Петрова

9

2

29

Антоанета Илиева Асенова

10

2

30

Виктор Петров Асенов

6

2

31

Георги Робертов Илиев

Не се e явил

32

Лидия Иванова Шутова

Не се e явила

 

 

Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста - минимум 4 по петобална система - (минимален брой точки – 16 т.)

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА”, ОТДЕЛ ”МОНИТОРИНГ”

Име, презиме, фамилия

Брой точки получени на теста

Резултат по петобалната система

1.

Мартин Здравков Шуманков

17

4,25

2.

Северина Стоянова Велинова

19

4,75

3.

Емил Николаев Станев

18

4,50

4.

Аница Владимирова Русева

20

5

5.

Виктория Ивайлова Владимирова

20

5

6.

Мартин Иванов Томов

20

5

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 01.02.2018 г. /четвъртък/  от 11.00 ч. в сградата на МОСВ на Бул. „Княгиня Мария Луиза”№ 22 за провеждане на интервю.

 

 Не се допускат до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане:

1.

Владислав Валериев Василев

не се е явил

2.

Светлана Христова Михова

не се е явила

3.

Евгения Цветанова Борисова

не се е явила

4.

Диляна Христова Паунова

не се е явила

5.

Валентин Николаев Славилов

не се е явил

6.

Михаел Павлинов Козарски

не се е явил

7.

София Манчова Миленова – Страхилова

Оценка по - ниска от 4

8.

Красимир Стоянов Петков

не се е явил

9.

София Давидова Нешева

не се е явила

10.

Калина Живкова Александрова

Оценка по - ниска от 4

11.

Даниела Савчева Брязова

не се е явила

12.

Ралица Милушева Павлова

не се е явила

13.

Мадлен Ананиева Георгиева

не се е явила

14.

Иглика Иванова Игнатова

Оценка по - ниска от 4

15.

Петя Венциславова Шатровска

не се е явила

16.

Николай Събев Михайлов

Оценка по - ниска от 4

17.

Бистра Василева Първанова

не се е явила

18.

Стефан Стефанов Хаджиев

Оценка по - ниска от 4

19.

Джулиета Викторова Никова

не се е явила

20.

Силвия Венциславова Николова

не се е явила

21.

Иван Красев Николов

не се е явил

22.

Здравка Стефанова Петрова

Оценка по - ниска от 4

23.

Антоанета Илиева Асенова

Оценка по - ниска от 4

24.

Виктор Петров Асенов

Оценка по - ниска от 4

25.

Георги Робертов Илиев

не се е явил

26.

Лидия Иванова Шутова

не се е явила

 

Дата: 26.01.2018 г.