Речните нива без съществени изменения

18 януари 2017 | 15:19
clip_image001

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) утре в Източна България ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Ще вали сняг и ще има условия за снегонавявания. В Рило-Родопската област ще има значителни валежи от сняг и снежната покривка ще се увеличи с около 20 см, на места и повече. За тези райони НИМХ-БАН обявява жълт код (предупреждение първа степен ).

По изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително повишение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (+94 см), което е в резултат на валежи от дъжд и последвало снеготопене. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (-59/+23 см) във водосборите на реките Огоста (Дунавски басейн) Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Провадийска при гара Синдел, Камчия при с. Гроздьово, Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн), Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +21 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +14 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 19, 20 и 21 януари прогнозираните водни количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 19, 20 и 21 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосборите на реките Росица и Голяма река ще продължат да се понижават. На 19, 20 и 21 януари водните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес вследствие на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене се очакват повишения на водните нива в долните части от водосборите на реките в басейна, по-значителни са възможни да бъдат във водосборите на южночерноморските реки. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа и за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Места и Струма. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/