Речните нива днес ще са без особени изменения

06 декември 2016 | 07:47
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до четвъртък валежи не се очакват. През последното денонощието водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения с до + 22 см са регистрирани във водосбора на р. Марица, в резултат на работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 11 см Черноморски басейн: не са регистрирани изменения Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 23 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 6, 7 и 8 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 6, 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: вследствие на снеготопене днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда. На 7 и 8 декември речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.