Речните нива остават без промяна

08 ноември 2017 | 15:59

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН през изминалото денонощие речните нива в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от (-16/+ 15 см) във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -16 см до +15 см

Черноморски басейн: колебания от -2 см до +1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от -16 см до +14 см

Западнобеломорски басейн: колебания от -5 см до +7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в басейна. На 10 и 11 ноември речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 ноември ще са около средно многогодишните стойности. Днес от вечерните часове и през нощта срещу 9 ноември ще има краткотрайни и незначителни повишения, вследствие на валежи, във водосборите на реките Банкенска, Блато, Владайска и в реките над яз. "Искър". През следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 9, 10 и 11 ноември около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 ноември водните количества ще са около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 9-11 ноември са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на очакваните валежи - първия ден главно в горните му части, от 10 ноември - в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес водните нива ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в целия басейн. На 10 и 11 ноември нивата в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес водните нива ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове на 09.11 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в целия басейн. На 10 и 11 ноември нивата ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

- Системата за ранно предупреждение На НИМХ - БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

- Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през нощта речните нива в басейна ще се повишават краткотрайно и незначително. От обедните часове утре и през следващите два дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще са без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 9 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8 ноември е 3774,1 млн. м3 и представлява 58, 1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 3% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 66, 6% от общия им обем.