Речните нива остават без съществени изменения

09 август 2017 | 16:42
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Колебания (от - 18 см до + 23 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 23 см Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 18 см до + 9 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 7 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 12 и на 13 август в резултат на валежи са възможни повишения на нивата на реките, разположени на запад от р. Янтра, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Лом, Огоста и Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10, 11 и 12 август, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през  следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 август водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. През нощта срещу 13 и на 13 август в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горното течение на р. Марица, както и във водосборите на старопланинските и рило-родопските й притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 13 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на рило-пиринските притоци на р. Места и в горното, и средното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 10 август 2017 г. НИМХ – БАН обявява оранжев код (втора степен на опасност) за цялата страна заради горещото време. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9. 08. 2017 г. е 4185 млн. м3 и представлява 64,5 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84, 9% от общия им обем
  • напояване – 48, 7% от общия им обем
  • енергетика – 73 % от общия им обем