Речните нива остават без съществени изменения

07 ноември 2017 | 16:59

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН през изминалото денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от  (-76/+25 см) във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +10 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -76 см до +25 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см.

 Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

       Дунавски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 8 до 11 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър – горно и средно течение, р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще са под праговете за внимание.

     Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

     Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 8, 9 и 10 ноември  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  речните нива ще се задържат без изменение. В резултат на валежи се очакват незначителни повишения в целия водосбор от следобедните часове на 8-ми до 10 ноември.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

    Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 9-11 ноември в резултат на валежи са възможни незначителни повишения . През първия ден  повишения  се очакват в горните части, а от 10 ноември в средните и долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

   Черноморски басейн: Днес и утре водните нива ще останат без съществени изменения В сутрешните часове на 9 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

   Източнобеломорски басейн: Днес водните нива ще останат без съществени изменения. В късните часове на 8 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата в горното течение на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

   Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

  Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

    Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 8 до 9 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на наблюдаваните реки Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

 На 8 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.11.2017 г. е 3 781,9 млн. м3 и представлява 58,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,8% от общия им обем.