Речните нива остават без съществени изменения

21 февруари 2019 | 16:43

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Янтра при с. Каранци е около прага за високи води.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменения. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както  следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +10 см; за  водосбора на  р. Марица от     -9 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -10 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +36 см) и на р. Въча (от -85 см до +85 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки през последното денонощие  са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на  нивата за водосбора на р. Струма са от -4 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през по-голяма част на 22 февруари речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22  и на 23 февруари ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24 февруари  нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22 и на 23 февруари ще има повишения на речните нива в целия водосбор. На 24 февруари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре,  речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 23 и 24 февруари, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 26 февруари ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, в периода от вечерните часове на 22 до 24 февруари са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 23 февруари са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22 и 23 февруари ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22 и на 23 февруари са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 февруари 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за силен вятър в източната половина на страната и областите Плевен и Ловеч. След обяд вятърът ще се ориентира от североизток и привечер значително ще се усили. Очаквана скорост 14-19 м/сек и пориви около 24 м/сек. През нощта срещу събота ще остане ветровито.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.02.2019 г. е 4 122,8 млн. м3, представлява 63,5 % от сумата на общите им , което е с 0,1% повече от обема на 20.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  1. питейно-битово водоснабдяване – 74,6% от общия им обем;
  2. напояване – 50,8% от общия им обем;
  3. енергетика – 70,6% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 474,483 млн. м3, което е 95,42% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 374,250 млн. м3, което е 95,51% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 106,033 млн. м3, което 67,67% от общия му обем.

  Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 56,809 млн. м3, което е 39,95% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 183,820 млн. м3, което е 46.96% от общия му обем.