Речните нива плавно ще се понижават

18 юли 2017 | 16:02
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в средните и долните течения на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали в резултат на оттичане през изминалото денонощие. В Черноморския басейн регистрираното повишение (с + 110 см) на р. Ропотамо при с. Веселие е вследствие на валежи. Повечето от реките в страната са с водни количества около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 31 см до + 83 см Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 110 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 24 см до + 28 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 18 см до + 15 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в: Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат плавно да се понижават, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки до 19 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес водните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 юли водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни ще се запази тенденцията за плавно понижение на речните нива във водосбора на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще продължат да се понижават. Повишения вследствие оттичане ще има все още днес в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: в резултат на валежи днес се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни е възможно да бъдат във водосборите на южночерноморските реки. Утре нивата ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива плавно ще се понижават. Повишения вследствие на оттичане ще има в долните течения на основните реки: р. Арда до утре, р. Тунджа и р. Марица – до 21 юли.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение предупреждава за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат плавно ще се понижават, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на реките Места и Струма до 19 юли. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 19 юли 2017 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18 юли 2017 г. е 4418,2 млн. м3 и представлява 68,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 87,5% от общия им обем
  • напояване – 52,8% от общия им обем
  • енергетика – 76,3% от общия им обем