Речните нива се понижават

30 октомври 2017 | 15:53

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по значителни колебания (-23/+19 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн).Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -15 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +5 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 31  октомври и на 1 и 2 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива в долното течение на основната река. През следващите три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 31 октомври  и за 1 и 2 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 31 октомври  и на 1, 2 и 3  ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се понижават.  Все още са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части на основните реки, вследствие оттичане. През следващите 3-4 дни тенденцията към понижение на речните нива във водосбора ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се понижават, като днес все още са възможни повишения в долните части на основните реки. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес нивата в целия басейн ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще са под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 31 октомври 2017 г. НИМХ-БАН обявява жълт код (първа степен на предупреждение за потенциално опасно време)  за  областите Бургас, Варна и Добрич , където ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който ще отслабне в следобедните часове. Средна скорост 7-12 м/с и пориви до 15 м/с.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.10.2017 г. е 3 817,2 млн. м3 и представлява 58,8% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,7% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 67,8% от общия им обем.