Речните нива ще останат без особени изменения

30 ноември 2016 | 08:11
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) днес ще бъде без валежи. В четвъртък на отделни места в планините, а в петък - на отделни места в Североизточна България и планините ще превали слаб сняг. Количествата ще бъдат 1-3 л/кв.м. През денонощието от 8.00 ч. на 28 ноември до 8.00 ч. на 29 ноември водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Провадийска при гр. Провадия. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +22 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +4 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. На 2 декември, в следствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните течения на реките в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 ноември и на 1 и 2 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 30 ноември 1 и 2 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. На 1 и 2 декември речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 30 ноември, 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес, в следствие на снеготопене, водните нива в южночерноморските реки все още ще се повишават незначително. На 1 и 2 декември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следствие на снеготопене на 2 декември са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на основните реки (Тунджа, Марица и Арда). Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН- http://hydro.bg