Речните нива ще останат без съществени изменения

26 юни 2017 | 16:25
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително повишение (от + 60 см) на р. Марица при  измервателния хидрометричен пост Белово (Източнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 28 см до + 4 см Черноморски басейн: понижения до - 20 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 24 см до + 60 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 8 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: водните нива в целия басейн ще се понижават днес или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 27 и 28 юни са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 юни. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 юни, че водните нива ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществена промяна. Незначителни краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни на 27 и 28 юни в планинските части от водосборите на основната река и притоците й - р. Голяма река и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: водните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 27 и на 28 юни са възможни краткотрайни незначителни колебания в планинската част от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и на 27 юни в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 27 юни 2017 г. в седемнадесет области от страната е обявен жълт код за горещо време. В други осем области е обявен жълт код за краткотрайни валежи и гръмотевици в следобедните часове. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26 юни 2017 г. е 4 623,9 млн. м3 и представлява 71,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88,4% от общия им обем
  • напояване – 56,7% от общия им обем
  • енергетика – 79,1% от общия им обем