Речните нива ще останат без съществени изменения

27 юни 2017 | 16:25

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения в долното течение на р. Места – с до +17 см; р. Струма - с до +18 см в основната река и с +22 см в притока й р. Лебница при с. Лебница (Западнобеломорския басейн). Отчетени са по-значителни колебания от -37 см до +43 см, вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица (Дунавския и Източнобеломорския басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +45 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -52 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +43 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +22 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес през деня водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове и на 28 юни са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 28, 29 и 30 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществена промяна. Незначителни краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни на 28 и 29 юни в планинските части от водосборите на основната река и притоците й реките Джулюница и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 28, 29,30 юни и на 1 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес във вечерните часове и утре в следобедните  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива в горните течения на реките в басейна. На 29 и 30 юни нивата на реките ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: В следобедните часове днес и  утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания в планинската част от водосбора на р.Тунджа, на родопските притоци на р. Марица  - реките Чепинска,  Въча и Чепеларска и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн:  Днес в следобедните и вечерни часове  вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора на р. Доспат и в горните течения на реките Места и Струма. През следващите три дни водните нива в басейна ще са в процес на понижение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 28 юни дневните температури в много райони на Дунавската и Горнотракийската низина ще достигнат 35-37 градуса. За областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, НИМХ-БАН обявява първа степен (жълт код) за високи температури в равнината част от изброените области.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.06.2017 г. е 4 611,8 млн. м3 и представлява 71,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,4% от общия им обем;
  • напояване – 56,5% от общия им обем;
  • енергетика – 78,9% от общия им обем.