Речните нива ще са без съществени изменения

16 януари 2017 | 15:16
1Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) обявява за утре  - 17 януари жълт код (първа степен на опасност) за по-голямата част от страната, с изключение на Югозападна България.  Очакват се валежи, предимно от сняг.  В Горнотракийската низина валежите ще са от дъжд и сняг, а по Черноморието - дъжд. В Горнотракийската низина има условия за поледици. В Предбалкана и в Североизточна България ще бъде ветровито и ще има условия за снежни виелици и навявания. През нощта срещу сряда в по-голямата част от страната вече ще вали сняг, като валежите ще се усилят. Ще се образува нова снежна покривка - в повечето райони между 15 и 30 см.По данни на НИМХ-БАН през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки  са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+30 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (-17/+25 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово, Айтоска при гр. Камено,  Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн) и Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +7 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +5 см.

Хидрологична прогноза на НИМХ-БАН:

Дунавски басейн:  На 16 януари  в резултат на частично снеготопене, все още са възможни незначителни и краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 17, 18 и 19 януари се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения, като вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 януари  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре, водните нивата във водосборите на реките Росица и Голяма река ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 януари  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре,  вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на водните нива в средните и долните части от водосборите на реките в басейна. По-значителни повишения на нивата са възможни във водосборите на южночерноморските реки. На 18 и 19 януари  речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. На16 и 17 януари в средните и долните течения на реките Тунджа и  Марица са възможни незначителни повишения на речните нива, които ще са в резултат на подприщване от ледови явления и частично снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: На16 януари и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/