Речните нива ще са без съществени изменения

19 януари 2017 | 15:18

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (-82 см) в резултат на оттичане. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води е водното количество на Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -82 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 20, 21 и 22 януари водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 20, 21 и 22 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В резултат на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на реките.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа и за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозират, че водните нива и количества ще бъдат по праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/