Речните нива ще се понижават

05 декември 2017 | 16:31

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната са продължили да се понижават. Повишения (с до +66 см) вследствие оттичане са отчетени в средните и долните течения на: р. Янтра и р. Русенски Лом (Дунавски басейн); реките Тунджа и Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на по-голямата част от всички наблюдавани реки са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

     Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -74 см до +14 см;

     Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -60 см до +4 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -81 см до +66 см;

     Западнобеломорски басейн: Регистрирани са повишения с до -56/+1 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са процес на понижение, като ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От утре временно отново ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 6, 7 и 8 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като ще останат високи до 7 декември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 декември 2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават, като в днешния ден все още са възможни повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни тенденцията към понижение на речните нива ще се запази в целия басейн, като вследствие на оттичане ще има повишение в средните и долни течения на реките Тунджа и Марица. Водните нива ще се задържат високи.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е преминало жълтия праг на предупреждение и ще се задържи над него до следобедните часове на 7 декември 2017 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават, но ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 6 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 05.12.2017 г. е 4 101,8 млн. м3 и представлява 63,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 79,6 % от общия им обем;
• напояване – 45,4 % от общия им обем;
• енергетика – 73,9 % от общия им обем.