Реките без съществени изменения

19 декември 2016 | 08:11

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН днес ще е без валежи. Във вторник и сряда на отделни места в Източна България и в планинските райони ще превали слаб сняг. Количествата на валежите ще са незначителни.

През денонощието от 8 ч на 17 до 8 ч на 18 декември водните нива на повечето реки в страната са останали бeз съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехническите съоръжения са регистрирани съществени денонощни колебания (от -39 см до +64 см) във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Образуване на брегови лед е регистрирано на р. Черни Вит при с. Черни Вит, на р. Бели Вит при гр. Тетевен и на р. Осъм при градовете Троян и Ловеч (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е единствено водното количество на р. Марица при гр. Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +10 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +8 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два  дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.