Реките са около и под праговете за средни води

08 декември 2016 | 08:17
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до събота валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания от - 15 см до + 24 см в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Янтра и Марица. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 6 см до + 8 см Черноморски басейн: понижения с до - 3 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 15 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 7 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, от днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От днес са възможни незначителни повишения в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки, вследствие на снеготопене. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене от днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От днес, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.