Реките ще останат без съществени изменения

27 декември 2016 | 07:51
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес до обяд валежите в повечето райони от страната ще спрат. На места в източните райони ще има ръмежи от дъжд. Количествата ще са от 1-2 л/кв.м. В сряда на много места ще превали сняг или дъжд, който бързо ще премине в сняг. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м, в планините и планинските райони на Западна България – до около 10-12 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък все още на места ще превалява сняг в количества до около 5 л/кв.м. В четвъртък са възможни само изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските и североизточните райони, в количества до 2-3 л/кв.м. През последното денонощието водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения вследствие на валежи са отчетени на отделни измервателни пунктове в Дунавски басейн. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива (от - 30 см до + 23 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн. Поради ниските температури и малките водни количества при измервателните пунктове в отделни участъци на реките в Дунавския басейн е регистрирано образуване на брегови лед. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 13 см до + 11 см Черноморски басейн: не са регистрирани изменения Източнобеломорски басейн: колебания от - 30 см до + 23 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн и през следващите 2 дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Днес, както и в следобедните и вечерни часове на 28 и на 29 декември вследствие на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива, главно в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности, но под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Незначителни повишения на водните нива са възможни на 28 и 29, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 29 декември са възможни незначителни повишения на Южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи, са възможни днес, главно в родопските притоци на р. Марица и горното течение на р. Тунджа.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес, както и в следобедните и вечерни часове на 28 и на 29, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива, главно в рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.