Реките ще са без значителни изменения

07 декември 2016 | 07:51
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. По-значително повишение (+ 94 см) е регистрирано на р. Въча при Девин – м. Забрал, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 11 см до + 14 см Черноморски басейн: регистрирани са понижения до - 3 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 22 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 7 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 декември в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 7, 8 и 9 декември водни количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 7, 8 и 9 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/