Реките в страната са около и под праговете за средни води

21 ноември 2016 | 08:00
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. Във вторник и сряда също няма да вали. През денонощието от 8 ч на 19.11 до 8 ч на 20.11 водните нива на по–голямата част от реките в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения в рамките на +/-8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от –20 до +11 см, при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн.Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн) и на р. Провадийска при гр. Провадия (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +10 см; Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +11 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +7 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира :Водните количества на 21, 22 и 23 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 ноември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна или ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.