Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване - ОВОС - 2017 г.

08 октомври 2017 | 14:50    • Съобщение за Решение № 2-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на река Батова за предотвратяване на наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ и проектиране на хидротехнически съоръжения за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата“ с възложител Областна администрация - Добрич /01.06.2017 г./
    • Съобщение за Решение № 1-ПР/2017 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод 6 кV между Брегова помпена станция и Помпена станция „Раней 5“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ /20.01.2017 г. /