Слабо повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН

10 март 2017 | 16:28
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Само в долните течения на главните реки са отчетени повишения, следствие на оттичане. По- значителни повишения са отчетени само във водосборите на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 22 см до + 27 см Черноморски басейн: изменения от - 8 см до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 64 см до + 40 см Западнобеломорски басейн: колебания от  - 10 см до + 9 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн речните нива днес ще се повишават, следствие на валежи от дъжд.  На 11 и 12 март повишения се очакват само в реките западно от р. Искър (Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста), следствие на валежи от дъжд и в долните течение на главните реки от целия водосбор, следствие на оттичане. На 13 март  повишения се очакват само във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки, следствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайно покачване на водните нивата на всички реки във водосбора. По-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 11, 12 и 13 март ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Утре водните нива в целия водосбор ще се повишават. От неделя в горните и средни части от водосбора ще започнат понижения, а в долното течение на главната река все още нивата ще се повишават, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 11, 12, 13 и 14 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, днес главно в горните части на водосбора, от  утре и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: в резултат на валежи от дъжд днес водните нива в басейна ще се повишават. На 11, 12 и 13 март са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива първо с южночерноморските реки, след това и в северночерноморските. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес до обяд все още водните нива в целия басейн ще се повишават. От следобедните часове и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като само с долните течения на главните реки, следствие на оттичане ще има повишения. На 12 и 13 март са възможни краткотрайни и незначителни повишения във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда , че водните количества ще са под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: повишения на водните нива днес ще има в целия басейн, следствие на валежи от дъжд. Утре и през следващите 2 дни речните нива ще се понижават, като все още повишения ще има само в долните течения на главните реки, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 10 март 2017 г. няма издадени предупреждения за опасни метеорологични явления. Очакват се повсеместни валежи, с количества, в по-голямата част от страната, между 10 и 20 л/кв.м, локално до 30 л/кв.м. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10. 03. 2017 г. е 3 816,0 млн. м3 и представлява 58,7% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 74,7% от общия им обем
  • напояване – 48,9% от общия им обем
  • енергетика – 61,6% от общия им обем