Категории
Министерство

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

27 декември 2018 | 12:13

за длъжността младши експерт в:

- отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз“ - 1 щатна бройка;

- отдел „Международно сътрудничество“ - 1 щатна бройка  в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към Министерство на околната среда и водите.

 

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

  • за отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз“:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Ралица Александрова Кондова

Да

Да

-

2.

Нели Светлозарова Бъчварова

Да

Да

-

3.

Недко Иванов Захариев

Да

Да

-

4.

Вероника Георгиева Иванова

Да

Да

-

5.

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

Да

Да

-

6.

Вакрил Георгиев Атанасов

Да

Да

-

7.

Кирил Стоянов Стоянов

Да

Да

-

8.

Борис Кръстев Рангелов

Да

Да

-

9.

Ели Бойкова Маркова

Да

Да

-

10.

Райна Бисерова Стойкова

Да

Да

-

11.

Жана Кънчева Караславова

Да

Да

-

12.

Моника Викторова Георгиева

Да

Да

-

13.

Теодор Василев Георгиев

Да

Да

-

14.

Емил Костадинов Махлелиев

Да

Да

-

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Ралица Александрова Кондова

2.

Нели Светлозарова Бъчварова

3.

Недко Иванов Захариев

4.

Вероника Георгиева Иванова

5.

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

6.

Вакрил Георгиев Атанасов

7.

Кирил Стоянов Стоянов

8.

Борис Кръстев Рангелов

9.

Ели Бойкова Маркова

10.

Райна Бисерова Стойкова

11.

Жана Кънчева Караславова

12.

Моника Викторова Георгиева

13.

Теодор Василев Георгиев

14.

Емил Костадинов Махлелиев

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

  • за отдел „Международно сътрудничество“:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Ралица Александрова Кондова

Да

Да

-

2.

Илина Християнова Зафирова

Да

Да

-

3.

Нели Светлозарова Бъчварова

Да

Да

-

4.

Вероника Георгиева Иванова

Да

Да

-

5.

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

Да

Да

-

6.

Недко Иванов Захариев

Да

Да

-

7.

Вакрил Георгиев Атанасов

Да

Да

-

8.

Кирил Стоянов Стоянов

Да

Да

-

9.

Борис Кръстев Рангелов

Да

Да

-

10.

Анита Димитрова Димитрова

Да

Да

-

11.

Ели Бойкова Маркова

Да

Да

-

12.

Райна Бисерова Стойкова

Да

Да

-

13.

Теодор Василев Георгиев

Да

Да

-

14.

Мария Георгиева Тимова-Владимирова

Да

Да

-

15.

Жана Кънчева Караславова

Да

Да

-

16.

Моника Викторова Георгиева

Да

Да

-

17.

Мария Иванова Топалова

Да

Да

-

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Ралица Александрова Кондова

2.

Илина Християнова Зафирова

3.

Нели Светлозарова Бъчварова

4.

Вероника Георгиева Иванова

5.

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

6.

Недко Иванов Захариев

7.

Вакрил Георгиев Атанасов

8.

Кирил Стоянов Стоянов

9.

Борис Кръстев Рангелов

10.

Анита Димитрова Димитрова

11.

Ели Бойкова Маркова

12.

Райна Бисерова Стойкова

13.

Теодор Василев Георгиев

14.

Мария Георгиева Тимова-Владимирова

15.

Жана Кънчева Караславова

16.

Моника Викторова Георгиева

17.

Мария Иванова Топалова

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

         Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 08.01.2019 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език. При успешно преминаване на практическия изпит по английски език, с кандидатите ще се проведе интервю на 10.01.2019 г. от 10:30 часа, за което те ще бъдат уведомени на посочената от тях електронната поща.