Ще преобладава повишение на речните нива

09 ноември 2016 | 09:48
100По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН )днес са възможни поройни и дъждовни наводнения в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район. За днес от НИМХ за по-голямата част от страната, с изключение на областите Видин и Монтана, е обявен жълт код за значителни валежи, в Източна България и за силен вятър. В повечето райони количествата на валежите ще бъдат между 15 и 35 л/кв.м, на отделни места и повече. Вятърът в източните райони ще достига до 20-22 м/с. За Черно море е обявен жълт код за вятър. Следобед вятърът от юг отново ще се усили до 14-17 м/сек /7 бала по Бофорт/, пориви до 20 м/сек /8 бала по Бофорт/. През това денонощие на много места ще има валежи, на места значителни. Количествата в повечето райони ще бъдат между 15 и 35 л/кв.м., на отделни места и повече. С преминаването на студения фронт през Източна България там значителни валежи ще има привечер и през нощта срещу четвъртък. В четвъртък валежите от запад временно ще спрат. Сутринта все още в североизточните райони ще превалява. Допълнителни количества - до около 10 л/кв.м. Привечер и през нощта срещу петък на места в северозападната половина от страната отново ще превали. Количествата ще са под 5 л/кв.м. В петък през деня - без валежи. През денонощието от 8 ч на 7.11 до 8 ч на 8.11 в по-голямата част от страната водните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см; Черноморски басейн: Регистрирано е понижение от -2 см на р. Провадийска при гара Синдел. Водните нива на останалите наблюдавани реки са останали без изменение; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +8 см; Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -5 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: Днес, в резултат на валежи, се очакват значителни повишения на нивата във водосборите на р. Огоста и на реките разположени западно от нея - Цибрица, Лом, Скомля, Арчар, Видбол, Войнишка, Тополовец, Височка, Нишава, средното и долно течение на р. Искър. Днес и утре в резултат на интензивни валежи са възможни по-съществени повишения на речните нива във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра (основната река и по притоците й), Русенски Лом и Добруджанските реки. Днес в резултат на интензивни валежи, са възможни локални поройни и дъждовни наводнения във водосбора на горното течение на р. Искър до гр. Нови Искър, р. Вит, р. Осъм, р.Янтра, р. Русенски Лом и Добружанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 9, 10 и 11 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Водните нива на реките във водосбора ще се повишават. По-значително ще се повишат нивата и водните количества на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Блато, р.Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля . Най - високи водни нива ще бъдат достигнати днес и утре. Водното ниво и водното количество в средното и долното течение на основната река Искър се повишава. По-значително ще бъде повишението днес и утре. Водните количества над и в района на гр. Нови Искър ще бъдат над прага за внимание. В останалата част от водосбора, водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 9, 10 и 11 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес се очакват значителни повишения на водните нива на основната река и на притоците й . На 10 ноември водното количество на р. Янтра при гр. Габрово ще премине прага на внимание. В останалата част от водосбора, водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В периода 9 – 12 ноември се очакват значителни повишения на нивата във водосбора. Днес в следобедните и вечерни часове, във водосбора са възможни локални поройни наводнения. На 11 срещу 12 и на 12 ноември водното количество на реката при хидрометрична станция Божичен има вероятност да достигне и премине прага за внимание. Черноморски басейн: В резултат на валежи, днес и утре, са възможни повишения на водните нива във водосборите на черноморските добруджански реки и на реките Провадийска и Камчия. Източнобеломорски басейн: Днес и утре, вследствие на валежи, се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките: • р. Тунджа – целия водосбор; • р. Марица – днес и утре в средното и долно течение на реката, вследствие на интензивни валежи и оттичане; • р. Арда – днес значителни повишения се очакват в горното и средното течение на основната река и по притоците й Бяла река, Черна река, Елховска, Върбица и Елбасандере. Днес съществува опасност от локални поройни и дъждовни наводнения в горната част на водосбора на р. Арда (над язовирите) и р. Върбица. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: • Водното количество на р. Тунджа при гр. Ямбол рязко ще се повиши в полунощ срещу 12 ноември и ще премине жълтия праг на внимание. • Водното количество на р. Тунджа при гр. Елхово ще започне рязко да се повишава в следобедните часове на 11 ноември и в обедните часове на 12 ноември се очаква да премине жълтия праг на внимание. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание във вечерните часове днес 8 ноември и да достигне оранжевия праг на предупреждение във вечерните часове на 9 ноември • Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в ранните следобедните часове на 9 ноември • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в ранните часове на 9 ноември • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград има вероятност да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 9 ноември и да достигне оранжевия праг на предупреждение в късните часове • Водното количество на р. Върбица при Върли дол има вероятност да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 9 ноември • Водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград има вероятност да премине жълтия праг на внимание в късните часове на 9 ноември Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи сe очакват повишения на водните нива във водосбора на р. Доспат, в целия водосбор на р. Места и в средното и долно течение на р. Струма. Значителни повишения на речните нива са възможни днес в средните и долните течения на основните реки и техните притоци. Днес, вследствие на интензивни валежи, са възможни локални дъждовни и поройни наводнения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.