Ще преобладават слаби понижения на речните нива

05 декември 2016 | 08:27
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежи не се очакват. Във вторник и сряда също ще е без валежи. През последното денонощие водните нива на реките са се понижавали или са се задържали без изменение. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 11 см Черноморски басейн: Регистрирано е повишение с + 5 см на р. Врана при с. Надарево. Водните нива на останалите наблюдавани реки в басейна са останали непроменени Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 7 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 4 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 декември водните нива ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: вследствие на снеготопене днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда. На 6 и 7 декември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.