Категории
Министерство

Съобщение

30 ноември 2017 | 17:12

Уведомяваме Ви, че конкурса за младши експерт в отдел „Канцелария“, дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ се отлага. След 04.12.2017 г. ще бъдете информирани за новата дата за провеждане на същия.