Категории
Министерство

СЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2018 | 10:50

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители със заповед № РД-92/14.02.2018 г. се прекратява конкурсната процедура за избор на старши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ".