Съществени изменения на речните нива не са прогнозирани от НИМХ – БАН

27 януари 2017 | 16:43
27-01По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 29/+ 28 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на Огоста при с. Гложене (Дунавски басейн) и на Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 28 см до + 28 см Черноморски басейн: повишения с до + 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 29 см до + 24 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 10 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, коeто ще доведе до подприщване и последващи незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 април г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. В следобедните часове на 29 януари в резултат на частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре водните нива ще останат без съществени изменения. На 29 и 30 януари в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на нивата в долните течения на реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. В периода се очакват незначителни повишения във водосбора на р. Марица в резултат на подприщване от ледови явления. На 30 януари вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. На 29 и 30 януари поради частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 28 януари 2017 г. НИМХ – БАН издава предупреждение от първа степен (жълт код) за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27 януари 2017 г. е 3467 млн. м3 и представлява 53,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение, наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 70% от общия им обем
  • напояване – 46,2% от общия им обем
  • енергетика – 55,4% от общия им обем