Съществени изменения на речните нива не се очакват

03 май 2017 | 16:16
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е  регистрирано повишение от + 18 см на р. Врана при хидрометричен пункт с. Надарево (Черноморски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 8 см Черноморски басейн: колебания от - 6 см до + 18 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 10 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 12 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: речните нива днес и утре ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в следобедно-вечерните часове на 5 и на 6 май ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста,  Искър, Вит, Осъм, Янтра и Черни Лом. Значителни се очаква да бъдат повишенията в сутрешните часове на 6 май във водосборите на реките Лом, Цибрица, Искър (в средното и долното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Гостиля), Вит, Осъм (в долното й течение) и Янтра (в горното и среднотото течение на основната река и във водосборите на притоците й Лефеджа и Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 5 и на 6 май в резултат на валежи ще има повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 май, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. На 6 май в резултат на валежи се очакват значителни повишения в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водни количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 6-8 май се очакват повишения на речните нива във водосбора на р. Черни Лом и в основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 6 и на 6 май в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения ще има на 5 и 6 май във водосборите на рекету Тунджа (в горното и средното й течение), Марица (в горното и средното течение на основната река и във водосборите на родопските и старопланинските й притоци) и Арда (в горното и средното й течение). В сутрешните часове 6 май са възможни по-значителни повишения в горното течение на р. Тунджа.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. Вследствие на валежи са възможни повишения на водните нива на 5 и 6 май във водосборите на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.  Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 4 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 май 2017 г. е 4 304,5 млн. м3 и представлява 66,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 82,2% от общия им обем
  • напояване – 56,0% от общия им обем
  • енергетика – 70,6% от общия им обем