Топенето на снега и валежите ще повишават речните нива

01 декември 2017 | 17:34

През изминалото денонощие вследствие на снеготопене и валежи от дъжд водните нива на по-голямата част от реките в страната са се повишавали. Без съществено изменение са реките от водосборите на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), р. Марица и р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и на черноморските реки. По-съществени повишения са отчетени във водосборите на р. Искър до +42 см, р. Вит до +45 см, р. Осъм до +41 см и р. Янтра до +70 см (Дунавски басейн), р. Крумовица (приток на Арда) до +108 см (Източнобеломорски басейн), р. Места до +42 см и р. Струма до +46 см (Западнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) са:

                Дунавски басейн: колебания от -20 см до +73 см;

                Черноморски басейн: колебания от -10/+24 см;

                Източнобеломорски басейн: колебания от -10 см до +108 см;

                Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +46 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и срещу 2 декември в резултат на валежи от дъжд, водните нива на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава и реките разположени западно от р. Осъм (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Искър, р. Вит) ще се повишават значително. На 2 декември в края на деня ще започне понижение на речните нива в горните части от водосборите на реките от западната половина на басейна.  Като значителни повишения, следствие на оттичане ще има в средните и долни течения на основните реки, който ще продължат и на 3 декември .  От днес повишения  са започнали  във водосборите на  реките Янтра, Русенски Лом и добружанските .  На 2  и 3 декември, вследствие на валежи от дъжд водните нива ще се повишават значително, първо в горните течения, а от следобедните часове на 2 декември и в целия  водосбор. От 4 декември ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна, като все още значителни повишения ще има в долните части на основните реки.

Днес и утре са възможни поройни наводнение във  водосборите на  р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава, във водосборите на реките западно от река Огоста (р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица), в горното и средното течение на р. Огоста и р. Искър (притоците ѝ р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега), р. Вит, р. Осъм и в горните течения на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 2, 3 и 4 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес от вечерните часове и на 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките: р. Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега. На 2 декември водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. На 2 и 3 декември ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 3 декември  водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение, на  4 декември ще бъде над жълтия праг за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества на 2, 3 и 4 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  до 3 декември  вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. В този период са възможни поройни наводнения в горната част от водосбора. От вечерните часове на 3 декември ще започне понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 4 декември  все още значителни повишения ще има само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 2, 3,4 и 5 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес ще започне повишение на речните нива, вследствие на валежи, като в периода 2-5 декември се очакват значителни повишения в целия водосбор - първият ден - главно в горните и средни части от водосбора, от 3 декември - в средните и долни части на основните реки. След 3 декември ще започне процес на постепенно понижение на речните нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 2 и 3 декември в резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива на северночерноморските реки, по-значителни ще бъдат във водосбора на р. Камчия. От 4 декември  ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна.

Във вечерните часове на 2 декември са възможни поройни наводнение във водосбора на р. Камчия.

Източнобеломорски басейн: От днес до 4 декември  в резултат на валежи от дъжд и на снеготопене, водните нива в басейна ще се повишат. По–значителни ще бъдат повишенията  на 1 декември  в горните течения на р. Тунджа, р. Марица, р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица.  На 2 и 3 декември повишения  ще има  в целия водосбор на реките Тунджа, Марица,  Арда и  Бяла. От 4 декември водните нива в целия басейн ще започнат плавно да се понижават, като вследствие на оттичане по-значителни повишения ще има в средните и долните течения на основните реки.

От вечерните часове на 1 декември  са възможни поройни наводнения в горните течения на р. Тунджа и на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица.

От сутрешните часове на 2 декември са възможни поройни наводнения в средното и долното течение на р. Тунджа и в долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното ниво на р. Съзлийка при гр. Гълъбово ще премине жълтия праг на предупреждение сутринта на 3 декември
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще премине жълтия праг на предупреждение в ранните сутрешните часове на 3 декември и да се задържи над него до вечерта на 5 декември
 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда ще достигне жълтия праг на предупреждение сутринта на 4 декември и ще се задържи над него до 7 декември  
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг на предупреждение сутринта на 3 декември и ще се задържи над него до сутрешните часове на 6 декември
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в ранните сутрешни часове на 3 декември , в ранните часове на 5 декември  има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг на риск за тревога.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното количество на р. Черна при гр. Смолян е преминало жълтия праг на внимание и ще се задържи над него до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Арда при гр. Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 3 декември и ще се задържи над него до следобедните часове .
 • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от следобедните часове на 2 декември и да се задържи над него до следобедните часове.
 • Водното количество на р. Маданска при Мадан се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до вечерта на 03.12.2017 г..
 • Водното количество на р. Ардинска при Ардино се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните сутрешните часове на 03.12.2017 г и да се задържи над него до вечерните часове на 03.12.2017 г.. преди обед на 03.12 водното количество ще преминава оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 02.12.2017 г и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г.. През нощта на 02.12 срещу 03.12 водното количество ще преминава оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните часове на 03.12.2017 г и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г..
 • Водното количество на р. Кузулач река при с. Чорбаджийско се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните часове на 03.12.2017 г и да се задържи над него до следобедните часове на 3.12.2017 г..
 • Водното количество на р. Джебелска река при Джебел се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 3.12.2017 г и да се задържи над него до вечерта на 3.12.2017 г.
 • Водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград се очаква да премине жълтия праг за внимание от следобедните часове на 2.12.2017 г и да се задържи над него до сутрешните часове на 3.12.2017 г.. През нощта на 2.12 срещу 3.12 водното количество ще преминава оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното количество на р. Крумовица при с. Марянци се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните часове на 3.12.2017 г и да се задържи над него до обяд на 3.12.2017 г.
 • Водното количество на р. Крумовица при Голяма Кула се очаква да премине жълтия праг за внимание от вечерта на 2.12.2017 г и да се задържи над него до обедните часове на 3.12.2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на снеготопене и значителни количества прогнозирани валежи от дъжд, речните нива на всички реки от басейна ще се повишат значително. На 2 и 3.12 са възможни локални речни разливи в долните течения на реките Доспат, Места и Струма.

До края на деня са възможни поройни наводнения в горното течение на р. Струма.

От следобедните часове на 1.12.2017 г. и на 2.12.2017 са възможни поройни наводнения във: водосборите на р. Доспат, р. Места и в средното и долното течение на р. Струма.