Валежи и оттичане ще повишават нивата на реките

03 юни 2019 | 16:34

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили значително вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -10 см до +14 см, за водосбора на р. Искър от -64 см до +140 см, за водосбора на р. Вит от -56 см до +148 см; за водосбора на р. Осъм от -49 см до +128 см; за водосбора на р. Янтра от -172 см до +384 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -143 см до +181 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +3 см. В резултат на валежи е отчетено по-значително повишение на водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново (+31 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново, което е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -62 см до +138 см; за водосбора на р. Марица от -80 см до +124 см; за водосбора на р. Арда от -40 см до +61 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво на р. Въча (-83/+84 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня и р. Тополница при с. Поибрене, р. Марица при гр. Първомай, р. Сазлийка при Гълъбово, р. Харманлийска при гр. Харманли и р. Върбица при сп. Джебел, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +13 см, а във водосбора на р. Струма от -12 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при с. Момина кула и р. Джерман при гр. Дупница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи и оттичане водните нива на реките в басейна ще се повишават, като по значителни ще бъдат в реките западно от р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на локални наводнения както следва:

- Във вечерните часове  на 03.06 в горните части от водосбора на р. Височица;

- В следобедните часове на 03.06 във горната част от водосбора на р. Дългоделска Огоста;

- През нощта и в ранните сутрешни часове на 04.06 в горните части от водосбора на р. Стари Искърр. Макоцевска и р. Лесновска до вливането им в р. Стари Искър;

- В сутрешните часове на 04.06 в горната част от басейна на р. Вит – водосбора на р. Черни Вит и р. Костина.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията днес на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Малък Искър; в следобедните часове на 04.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Искрецка, р. Малък Искър; в следобедните часове на 05.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Блато, р. Малък Искър и в следобедните часове на 06.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Искрецка, р. Малък Искър. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, а в долното течение на основната река около жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Росица, р. Дряновска, р. Лефеджа. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.06) и през следващите 4-5 дни, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (03.06) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 04.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия и във водосборите на реките разположени на юг нея. На 05 и 06.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи в следобедните и вечерни часове речните нива ще се повишават краткотрайно, като по-значителни повишения се очакват в горното течение на р. Тунджа над яз. Жребчево и в горното и средното течение на р. Марица. В резултат на оттичане от 04.06 ще има повишения на водните нива в средните и долните течения на р. Тунджа и р. Марица.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • В следобедните часове на 03.06 във водосбора на р. Първенецка;
 • През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на Стара река (Пещерска);
 • През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на р. Въча – в горното течение на реката над яз. Въча, както и във водосборите на реките Фотинска, Гашня и Девинска;
 • В ранните сутрешни часове на 04.06 в басейна на р. Марица – в горното течение на реката до гр. Пазарджик, както и във водосборите на реките Мътивир, Тополница в горното течение (над яз. Тополница), Яденица и горното течение на р. Стряма.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 04.06.2019 г..
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия прага за предупреждение в сутрешните часове на 05.06.2019 г..

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в планинските водосбори на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 4 юни 2019 г. поради продължаващата валежна обстановка в страната, НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, градушки и усилване на вятъра в Западна и Централна България. На места се очакват количества до 20-25 л/кв.м, в планинските райони и повече.

Карта на опасните явления за 04.06.2019 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.06.2019 г. е 4 401,7 млн. м3 и представлява 67,8 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,5% повече от обемите на 31.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 77,3 % от общия им обем;
 • напояване – 53,0 % от общия им обем;
 • енергетика – 76,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 360,238 млн. м3, което е 72,45 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 292,019 млн. м3, което е 75,31 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 120,038 млн. м3, което е 76,60 % от общия му обем.

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 96,893  млн. м3, което е 68,13 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 177,376 млн. м3, което е 44,34 % от общия му обем.