Категории
Води

Ново! Въвеждане на нов подход за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Представянето на европейските практики при опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, проучването на Европейската комисия  2017/2018 г. за по-добра защита на ресурсите за питейна вода, настоящата ситуация в избрани региони в България, предложените  промени през 2018 г. от Министерството на околната среда и водите, както и постъпилите след това предложения от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Неправителствени организации са публикувани тук.

Постигнатото принципно съгласие за подготовка на предложения за промени в Закона за водите и за разработване на Наредба може да видите тук.

Допълнително предложение от "Глобално партньорство за водите" може да видите тук.