Категории
Води

Минерални води

Регистър на ресурсите на минералните води - изключителна държавна собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър на ресурсите на минералните води - публична общинска собственост по находища и водовземни съоръжения

Регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен

Регистър на съоръженията на минерална вода от находища - изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Черноморски район" с център Варна

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключително държавна собственост на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" с център Пловдив

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища - изключително държавна собственост на територията на Басейнов дирекция "Западнобеломорски район" с център Благоевград

 

Регистри на разрешителни, издавани от директорите на Басейнови дирекции

Басейнова Дирекция Дунавски район - гр. Плевен

Басейнова Дирекция Черноморски район - гр. Варна

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград

 

Регистри на разрешителни, издавани от общините, на които са предоставени находища на минерална вода по §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ 

Община Баните

Община Банско

Община Благоевград

Община Бургас

Община Велинград

Община Гърмен

Община Джебел

Община Долна баня

Община Казанлък

Община Карлово

Община Костенец

Община Кюстендил

Община Летница

Община Мъглиж

Община Нова Загора

Община Панагюрище

Община Петрич

Община Полски Тръмбеш

Община Разлог

Община Разлог

Община Сандански

Община Сапарева баня

Община Сливен

Община Стара Загора

Община Стралджа

Община Стрелча

Община Хисаря